Üldised müügitingimused

Üldinfo

Elektroonnilise broneeringusüsteemi www.seikluseksperdid.ee (edaspidi Broneeringusüsteem) omanik on Seikluseksperdid OÜ (edaspidi Ettevõte) registrikoodiga 14503058 asukohaga Tihasheina tee 9, 74117 Maardu, tel +372 52 75 333 ja e-kiri seiklus@seikluseksperdid.ee. Käesolevad tingimused on kätte saadavad aadressil www.seikluseksperdid.ee/selling-terms

Müügilepingu kehtivus, teenuse- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Broneeringusüsteemi teenuste broneerimisel ja ettevõttega otse tehingu tegemisel. Broneeringusüsteemi müüdavate teenuste hinnad on märgitud teenuste juurde. Teave teenuse kohta on esitatud broneeringusüsteemi vahetult teenuse juures. Ettevõttega broneeringusüsteemi vahenduseta tehingu sõlmimisel lepitakse teenuse hind ja parameetrid kokku eraldi kirjalikus taasesitatavas vormis.

Broneeringu vormistamine ja lepingu jõustumine

Broneeringu vormistamiseks tuleb täita broneeringusüsteemis nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse kliendile tasu suurus, mille saab tasuda makselahenduse abil kliendile esitatud arve alusel.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa õigeaegsest laekumisest ettevõtte arvelduskontole. Tasumisele kuuluva summa mitte õigeaegsel lakumisel on ettevõttel õigus taganeda lepingu täitmisest ja vabastada broneering.

Kui broneeritud teenust ei ole võimalik pakkuda, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ja tagastatakse tasutud raha viivitamata. Ettevõttega broneerimisüsteemi vahenduseta tehingu sõlmimisel lepitakse teenuse tasumise tingimused kokku eraldi kirjalikus taasesitatavas vormis.

Taganemisõigus ja õiguslikud tagajärjed

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus broneeringusüsteemis sõlmitud lepingust taganeda hiljemalt 7 päeva enne broneeritud teenuse osutamist.

Pärast 7 päeva tähtaja möödumist on võimalik broneeringut muuta ning tellida teenuse osutamine uuel vabal ajal.

Lepingust taganemiseks tuleb esitada teenuse ostmisest taganemise vabas vormis avaldus saates see e-posti aadressile seiklus@seikluseksperdid.ee.

Lepingust taganemise puhul tagastab ettevõte tasutud raha vähemalt 14 päeva jooksul täies ulatuses, kui tasumine ei toimunud broneeringusüsteemi makselahenduse kaudu. Broneeringusüteemi makselahenduse kaudu tasutud teenuse, kuid taganetud lepingu puhul ei tagasta ettevõte makselahenduse vahendusel sooritatud broneeringu teenustasu.

Lepingu täitmine

Broneeringusüsteemi abil on võimalik tellida teenuse osutamist rohkem kui 30 päeva ette.

Leping täidetakse broneeringusüsteemi poolt koostatud või ettevõttega kirjalikult taasesitletavas vormis kokku lepitud juhendi alusel.

Lepingu osapooltest mitte lähtuvate otseste asjaolude tekkimisel võib lepingu täitmise eest vastutav ettevõtte töötaja teha korrektuure juhendisse teenuse kvaliteedi tagamiseks.

Pretensiooni esitamise õigus

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt nädala jooksul ettevõtte poole, saates e-kirja aadressile seiklus@seikluseksperdid.ee või helistada telefonil +3725275333.

Ettevõte vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Isikuandmete töötlemine, küpsisepoliitika ja otseturundusteated

Ettevõtte isikuandmete töötlemise ja otseturunduse põhimõtted on kirjeldatud privaatsuspoliitikaga, milline on kätte saadav aadressil www.seikluseksperdid.ee/privacy-policy

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile seiklus@seikluseksperdid.ee või helistada telefonil: +3725275333.

Kui ostja ja ettevõte ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada aadressil www.tarbijakaitseamet.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja broneeringusüsteemi vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.